Edukacja

„Misją Zespołu Pasiek Świętokrzyskich „Pszczeli Dworek” jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna i pomoc w kształtowaniu postaw życia w zgodzie z naturą.”

W tej zakładce znajdziecie Państwo materiały, które mogą pomóc Państwu w działaniach edukacyjnych a nam w realizacji naszej misji.

Zachęcamy również Państwa do korzystania z oferty edukacyjnej na terenie naszego Gospodarstwa Agroturystycznego „Pszczeli Dworek”.

Zespół Pasiek Świętokrzyskich informuje, że wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie są zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie i wykorzystywanie materiałów na wszelkich polach eksploatacji bez zgody autora zabronione.

Programy nauczania

Przedstawione poniżej autorskie programy edukacyjne Zespołu Pasiek Świętokrzyskich „Pszczeli Dworek” dedykowane są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stanowią one nie tyko doskonałe uzupełnienie programów nauczania ale również przybliżają osobom zainteresowanym przyrodą codzienność w życiu pszczół i zwierząt.  

Programy zostały zatwierdzone przez przez Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych. 

„Pszczoły i ich produkty”

Czas trwania zajęć:
3 – 5 godzin

Grupa docelowa:
dzieci, młodzież, dorośli

Liczebność grupy:
min.: 10 osób
max.: 40 osób

Prowadzący zajęcia:
Andrzej Janaszek – nauczyciel, mistrz pszczelarski

Zakres tematyczny:
Edukacja w zakresie poznania biologii rodziny pszczelej, sposobów pozyskiwania produktów pszczelich oraz ich charakterystyka.

Harmonogram/przebieg zajęć:

Wprowadzenie: informacja o gospodarstwie, informacja o regulaminie obowiązującym na terenie gospodarstwa,

 • skład biologiczny rodziny pszczelej, charakterystyka poszczególnych osobników, oraz ich rola w życiu rodziny,
 • rozwój rodziny pszczelej od wiosny do jesieni,
 • pozyskiwanie produktów pszczelich (miodu, pyłku, propolisu, wosku, jadu pszczelego) ich charakterystyka i zastosowanie w medycynie naturalnej,
 • degustacja poszczególnych odmian miodów dostępnych w pasiece,
 • film o produktach pszczelich i ich oddziaływaniu na zdrowie człowieka,
 • prezentacja podstawowego sprzętu pszczelarskiego.

Pomoce dydaktyczne:
pszczelarska odzież ochronna,
podstawowe narzędzia pszczelarskie,
filmy, projektor,
ule.

Pszczelarstwo dawniej i dziś

Czas trwania zajęć:
3 – 5 godzin

Grupa docelowa:
dzieci, młodzież, dorośli

Liczebność grupy:
min.: 10 osób
max.: 40 osób

Prowadzący zajęcia:
Andrzej Janaszek – nauczyciel, mistrz pszczelarski

Zakres tematyczny:
Edukacja w zakresie poznania historii bartnictwa i pszczelarstwa, sprzętu pszczelarskiego,oraz znaczenia pszczół w gospodarce człowieka

Harmonogram/przebieg zajęć:
Wprowadzenie: informacja o gospodarstwie, informacja o regulaminie obowiązującym na terenie gospodarstwa,

 • bartnictwo i pszczelarstwo od starożytności do czasów współczesnych,
 • prezentacja poszczególnych rodzajów uli i ich przydatność w różnych warunkach gospodarowania,
 • prezentacja sprzętu pasiecznego (miodarki, stołu do odsklepiania plastrów, podkurzacza itp.),
 • prezentacja uli figuralnych z płaskorzeźbami przedstawiającymi legendy świętokrzyskie,
 • degustacja poszczególnych odmian miodów dostępnych w pasiece,
 • omówienie poszczególnych produktów pszczelich.

Pomoce dydaktyczne:

 • pszczelarska odzież ochronna,
 • podstawowe narzędzia pszczelarskie,
 • sprzęt pszczelarski (miodarka, stoły do odsklepiania),
 • ule.

Hodowla zwierząt w zespołach dworsko-parkowych na terenie Polski

Czas trwania zajęć:
3 – 5 godzin

Grupa docelowa:
dzieci, młodzież, dorośli

Liczebność grupy:
min.: 10 osób
max.: 40 osób

Prowadzący zajęcia:
Maria Janaszek – pedagog
Andrzej Janaszek – nauczyciel, mistrz pszczelarski

Zakres tematyczny:
Edukacja w zakresie poznania róznych gatunków zwierząt w zwierzyńcu gospodarstwa agroturystycznego „Pszczeli Dworek”

Harmonogram/przebieg zajęć:
Wprowadzenie: informacja o gospodarstwie, informacja o regulaminie obowiązującym na terenie gospodarstwa,

 • charakterystyka zwierząt hodowanych w gospodarstwie: danieli, muflonów, drobiu, ptaków ozdobnych, pszczół,
 • omówienie zasad żywienia, poszczególnych rodzajów pasz, sposobów uprawy i pozyskiwania,
 • zwiedzanie zwierzyńca, bażantarni, pasieki pokazowej z ulami obserwacyjnymi,
 • staw i jego mieszkańcy – charakterystyka gatunków ryb hodowanych w gospodarstwie (karp, tołpyga, amur, lin, karaś, szczupak).

Pomoce dydaktyczne: tablice informacyjne.